راسی بازیکن فوتبال مازندران استان مازندران

راسی: بازیکن فوتبال مازندران استان مازندران تیم ملی نوجوانان تست استعدایابی تیم ملی تست فوتبال

گت بلاگز عکس خبری سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اع

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

عبارات مهم : ارومیه

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اعلام کرده زیاد کردن دما، تبخیر زیاد آب و اوج رفتن غلظت نمک دریاچه علت آن است.

در واقع با عوض کردن غلظت آب دریاچه شرایط جهت فعالیت باکتری های شورپسند و جلبک های تک سلولی فراهم می شود که قرمزی آب هم زیر سر همین باکتری های مهمان هست. با کم کردن دما، شروع بارندگی ها و ورود آب های شیرین، دریاچه به تدریج به رنگ قبلی خود باز می گردد.

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اع

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اع

تسنیم

واژه های کلیدی: ارومیه | باکتری | دریاچه | تابستان | عکس خبری

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog